კოშკურა ამწის სერვისი

LLC "GCSG" 15 წელია რაც ეწევა კოშკურა , მობილური , ხიდურა და სხვადასხვა ტიპის ამწეების ექსპორტ/იმპორტთან დაკავშირებულ საქმიანობას . "GCSG" ჯგუფი არის მაღალკვალიფიციური პროფესიონალთა ნაკრები რომელთა დახმარებითაც თქვენს შეძლებთ ამწევ მექანიზმებთან დაკავშირებულ ნებისმიერი სირთულის გადალახვას კერძოდ;
ამწის შეძენას.
ამწის ქირაობას.
ამწის მონტაჟს.
ამწის დემონტაჟს.
ამწის ამაღლებას.
ამწის რემონტს.
სხვადასხვა სათადარიგო ნაწილების ჩამოტანას ან ადგილზე მოძიებას.
ინსპექტირებას.
პროექტირებას.
ტექნიკურ უზრუნველყოფას.
მობილური ამწის შესყიდვას ან ქირაობას.
სურვილის შემთხვევაში სხვადასხვა მძიმე ტექნიკის მოძიებას ყიდვას ან ქირაობას.
კონსულტაციის გაწევას.
.

ჩვენი ჯგუფი ორიენტირებულია მაღალხარისხიანი პროდუქციის შემოთავაზებაზე და შემდგომ მის უსაფრთხო ექსპუატაციაზე .

რუკა

რუკაზე დატანილია ობიექტების ნაწილი რომლებიც აშენებული იქნა ან შენდება ჩვენი ჯგუფის მიერ დაყენებული ამწეკრანებით. ზოგიერთი მათგანზე უკვე დასრულებულია სამშენებლო საქმიანობა შესაბამისად ამწე დაშლილია და მისი დაშლაც განხორციელდა ჩვენი ჯგუფის მიერ.

ინფორმაცია მოპოვობულია
Tedikaz@yahoo.com მიერ